Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Trzebownisko w liczbach

Geoportal Trzebownisko
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Trzebownisko

Trzebownisko, gmina w województwie podkarpackim, powiat rzeszowski.

Powierzchnia gminy Trzebownisko wynosi 90 km2, zajmuje 1614 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Trzebownisko zamieszkuje 22 633 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 286 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Trzebownisko wynosi 251, jest 362 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Trzebownisko. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Trzebownisko prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Trzebownisko.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Trzebownisko: 901614
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Trzebownisko: 0,38718
Lesistość w % w gminie Trzebownisko: 11,01905
Ludność na 1 km2 w gminie Trzebownisko: 251362
Liczba ludności ogółem w gminie Trzebownisko: 22 633286
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Trzebownisko: 15,192
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Trzebownisko: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Trzebownisko: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Trzebownisko: 4,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Trzebownisko: 66,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Trzebownisko: 95848
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Trzebownisko: 6,5446
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Trzebownisko: 83,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Trzebownisko: 9261
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Trzebownisko: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Trzebownisko: 1 046,6152
Przedszkola bez specjalnych w gminie Trzebownisko: 15140
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Trzebownisko: 295,41927
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Trzebownisko: 103,2298
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Trzebownisko: 7,997
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Trzebownisko: 773254
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Trzebownisko: 4 410-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Trzebownisko: 4 454-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Trzebownisko: 4 465-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Trzebownisko: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Trzebownisko: 94,186
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Trzebownisko: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Trzebownisko: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Trzebownisko: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Trzebownisko: 94,139

Źródłem danych statystycznych dla gminy Trzebownisko jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Trzebownisko, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Trzebownisko. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.