Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Trzebownisko  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Trzebownisko

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Trzebownisko.

Mapa Geoportal Trzebownisko
Mapa z granicą gminy Trzebownisko

Dane urzędu

Urząd Gminy TrzebowniskoTrzebownisko 976Trzebownisko, 36-001

Tel: 17 7713700

Fax: 17 7713719

E-mail: poczta@trzebownisko.pl

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Trzebownisko: 1816132

Witryna: www.trzebownisko.pl

Władze lokalne: Wójt Lesław Kuźniarpoczta@trzebownisko.pl

Aktualności z gminy Trzebownisko

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Trzebowniska

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Trzebownisko to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Trzebownisko na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Trzebowniska, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Trzebowniska

Gmina Trzebownisko w liczbach

Powierzchnia gminy Trzebownisko*

90 km2

1614 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Trzebownisko*

22 633 mieszkańców

286 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Trzebownisko*

251 mieszkańców na km2

362 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Trzebownisko

Geoportal Trzebownisko prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Trzebownisko

Jak powstał Geoportal gminy Trzebownisko?

Geoportal Trzebownisko powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Trzebownisko, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Trzebownisko umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Trzebownisko

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Trzebownisko?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Trzebownisko;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Trzebownisko;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Trzebownisko;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Trzebownisko;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Trzebowniska.
Informacje na Geoportalu Trzebownisko

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Trzebownisko?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Trzebownisko;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Trzebownisko;
 • Rejestr MPZP Trzebownisko;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Trzebownisko;
 • Mapa Topograficzna gminy Trzebownisko;
 • Mapa Solarna gminy Trzebownisko;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Trzebownisko;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Trzebownisko

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Trzebownisko?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Trzebownisko.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Trzebownisko łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Trzebownisku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Trzebowniska zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Trzebownisko, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Trzebownisko oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Trzebownisko. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Trzebowniska możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Trzebowniska. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Trzebownisko. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Trzebownisko.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Trzebownisku.

  Geoportal gminy Trzebownisko posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Trzebownisko. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Trzebownisku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Trzebownisko przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Trzebownisku.

  W Geoportalu Trzebownisko przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Trzebownisko. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Trzebownisku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Trzebownisko zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Trzebownisko, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Trzebownisko oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Trzebownisko.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Trzebownisko. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Trzebownisko są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Trzebownisko podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Trzebownisko.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Trzebownisku. W Geoportalu gminy Trzebownisko udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Trzebownisku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Trzebownisko.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Trzebownisko. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Trzebownisko dla mieszkańców

Geoportal Trzebownisko jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Trzebownisko. Na mapie Trzebowniska sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Trzebownisko mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Trzebownisko. Korzystając z map Geoportalu gminy Trzebownisko w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Trzebownisko są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Trzebownisko dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Trzebownisko dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować